Hướng dẫn khách hàng khai báo Tên Định Danh với Cục ATTT

Hướng dẫn khách hàng khai báo Tên Định Danh với Cục ATTT

Nhằm mục đích hỗ trợ Quý khách hàng nắm rõ về thủ tục hồ sơ khai báo định danh theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

A. Hướng dẫn chi tiết thủ tục khai báo tên định danh mới:

1. Hồ sơ khai báo tên định danh

Gồm có:

– Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

+ Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đăng ký nhiều tên định danh cùng một lần thì chỉ cung cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 01 quyết định thành lập của tổ chức được chứng thực;

+ Bản khai đăng ký tên định danh theo Biểu mẫu 01 (BM01) Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91;

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

– Đối với cá nhân:

+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

+ Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91;

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

– Đối với hộ kinh doanh cá thể:

+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

+ Bản khai đăng ký tên định danh theo BM01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91;

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

2. Hướng dẫn khai báo chi tiết BM01: (tham khảo file đính kèm)

2.1. Phần thông tin chung:

Mục 1: Tên định danh đăng ký: dưới 11 ký tự, không phân biệt hoa/thường.

Mục 2: Hình thức sử dụng: Cuộc gọi hoặc tin nhắn (nếu sử dụng cả 2 mục, cần điền cả 2 thông tin).

Mục 3: Sản phẩm/ dịch vụ dự kiến sử dụng tên định danh: Yêu cầu điền tên của sản phẩm dịch vụ sẽ sử dung.

+ Nếu Quý khách hàng có website thì điền tên website.

+ Nếu Quý khách hàng không có website thì yêu cầu phải gọi được tên sản phẩm dịch vụ sẽ vận hành: làm 1 file riêng mô tả về công ty + catalog về sản phẩm hoặc ảnh chụp logo, biển hiệu, văn phòng làm việc.

Mục 4: Lĩnh vực hoạt động: Yêu cầu ghi CHÍNH XÁC ngành nghề đã đăng ký. Tra cứu ngành nghề theo tên công ty tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Mục 5: Dự kiến sử dụng tên định danh trên các mạng: yêu cầu tích đủ các mạng cần khai báo.

Mục 6: điền đầy đủ thông tin của đơn vị khai báo.
Mục 7: Người quản lý tên định danh (phải là cá nhân):

+ Là đại diện pháp luật của đơn vị Khai báo.

+ Nếu không phải là đại diện pháp luật cần có giấy tờ ủy quyền.

Mục 8: Người đại diện làm thủ tục đăng ký tên định danh.

2.2 Phần thông tin về Tài liệu kèm theo:

– Yêu cầu điền đầy đủ đầu mục giấu tờ trong hồ sơ khai báo định danh.

– Đặc biệt lưu ý ghi đúng tên: Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh nghiệp (không ghi là Đăng ký kinh doanh).

– Luôn luôn phải có “Tài liệu dịch vụ”: là giấy tờ chứng minh cho sản phẩm dịch vụ dự kiến sử dụng.

2.3 Phần xác nhận của cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp đăng ký tên định danh:

– Là đại diện pháp luật của đơn vị khai báo.

– Trường hợp người ký không phải là đại diện pháp luật phải có ủy quyền theo Biểu mẫu 03 (BM03).

B. Phương án nộp phí khai báo định danh:

Quý khách sẽ gửi bản cứng hồ sơ khai tên định danh về: 

Mrs Minh – 0973 342 102
Trụ sở: Số 3 Ngõ 109 - Hoàng Ngân - Thanh Xuân - Hà Nội.

Link trực tiếp của Cục ATTT tại đây: Tờ khai định danh | Giấy ủy quyền

 


Bình Luận

Liên hệ