Nghị định Chống tin nhắn rác, Thư điện tử rác, Cuộc gọi rác

Nghị định Chống tin nhắn rác, Thư điện tử rác, Cuộc gọi rác

Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Tìm hiểu các thông tin chính trong bài viết.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020, nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành . Và nó thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 về chống thư rác. 

Sơ bộ về Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định việc triển khai bắt buộc dịch vụ định danh cho các cuộc gọi quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng. Đề cập sâu về chống các tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác. Quy định rõ về quảng cáo bằng tin nhắn như SMS, MMS, USSD, thư điện tử và gọi điện thoại. Điều này đề cập quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Sơ bộ về Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

Làm rõ cách hiểu chính xác “tin nhắn rác” để ngăn chặn và xử lý triệt để

Tin nhắn rác tại Nghị định số 90/2008/NĐ-CP được hiểu là “tin nhắn được gửi đến người nhận. Nhưng người đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm tiếp nhận theo như quy định pháp luật” là chưa rõ ràng và chặt chẽ. Vì vậy, Nghị định số 91/2020/NĐ-CP làm rõ hơn về cách hiểu về “tin nhắn rác”. Đó là những “Tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý từ phía người sử dụng. Hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định về việc gửi tin nhắn quảng cáo nêu rõ tại Nghị định này”. Hay còn có nghĩa khác là “Tin nhắn vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định của pháp luật. 

Đưa ra khái niệm mới về cuộc gọi rác

Nghị định 91/2020/NĐ-CP đã định nghĩa rõ ràng hơn về cuộc gọi rác. Là việc gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước từ người sử dụng. Hoặc gọi điện thoại quảng cáo mà có vi phạm các quy định về gọi điện thoại quảng cáo. Hay gọi điện thoại bị vi phạm theo các nội dung bị cấm. Nếu các cuộc gọi được định danh, sẽ không còn cuộc gọi rác được gọi đến.

Đầu số 5656 – Hệ thống tiếp nhận những phản ánh tin nhắn và cuộc gọi rác

Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác do Cục An toàn thông tin, thuộc Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức xây dựng và vận hành. Hệ thống này tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác trên đầu số 5656. Người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Người sử dụng dịch vụ Internet, viễn thông, thư điện tử cũng được quyền phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh.

Thiết lập danh sách không quảng cáo và danh sách đen các địa chỉ IP có dấu hiệu phát tán thư điện tử rác

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống quản lý Danh sách không quảng cáo chuyên nghiệp. “DoNotCall” - Tập hợp những số điện thoại mà người có quyền sử dụng đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn quảng cáo nào. Thêm cả Danh sách đen các địa chỉ IP phát tán thư điện tử rác. Theo đó, người quảng cáo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet hay viễn thông không được phép gọi điện thoại. Hay tiến hành gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách đăng ký không quảng cáo.

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông hoàn toàn có quyền được đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo. Các tổ chức hay cá nhân sử dụng Danh sách đen địa chỉ IP/tên miền để ngăn chặn phát tán các loại thư điện tử rác.

Thiết lập danh sách không quảng cáo và danh sách đen các địa chỉ IP có dấu hiệu phát tán thư điện tử rác

Nêu ra 2 cách từ chối tin nhắn quảng cáo từ 01/10/2020

Điều 12 Nghị định 91 có nêu rõ khi sử dụng dịch vụ viễn thông, người sử dụng có những quyền như sau:

  • Chuyển tiếp thông tin các tin nhắn rác, cuộc gọi rác về cho Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  • Được quyền tiếp nhận hoặc từ chối nhận quảng cáo.

Theo đó, tin nhắn quảng cáo phải có chức năng từ chối nằm ở cuối tin nhắn và được thể hiện một cách thật rõ ràng. Đồng thời, trong mỗi tin nhắn quảng cáo đều phải đưa ra phần hướng dẫn từ chối nhận tin nhắn đã đăng ký trước đó.

Các hình thức từ chối nhận tin nhắn quảng cáo đã được Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 91 gồm:

  • Từ chối nhận bằng tin nhắn.

  • Từ chối qua việc gọi điện thoại.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối, người quảng cáo phải gửi ngay thông tin xác nhận đã nhận được yêu cầu của người nhận. Đồng nghĩa phải chấm dứt việc gửi loại tin nhắn quảng cáo đã bị từ chối đến người sử dụng.

Nêu ra 2 cách từ chối tin nhắn quảng cáo

Trên đây là các thông tin quan trọng về Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi của người nhận loại tin nhắn này một cách tốt nhất.

Hỗ trợ đăng ký Tên Định Danh (BrandName)
  ✅ Làm hồ sơ nhanh chóng, chính xác.
  ✅ Cam kết ra Giấy Chứng Nhận trong 48h.
  ✅ Nhận Làm những hồ sơ bị từ chối.
  ✅ Đảm bảo hồ sơ được duyệt 100%.
 Liên hệ hỗ trợ: 
  👉 HotLine: 0973 342 102 
  👉 Email:  voicebrandname@gmail.com 


Bình Luận

Liên hệ